Rola migracji i emulacji w strategii długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-028-1
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Publikacje elektroniczne stanowią obecnie pokaźną część światowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Biorąc pod uwagę pogląd, że „technologia cyfrowa ulegnie trwałemu wbudowaniu w dorobek obecnego i następnych pokoleń rodzaju ludzkiego” [Rothenberg, 1999], warto ustalić, co to oznacza dla instytucji pamięci, odpowiedzialnych za zabezpieczenie i przechowanie światowego dorobku nauki i kultury, a przede wszystkim, jakimi metodami instytucje te mogą się posłużyć, aby pozostawić przyszłym pokoleniom świadectwo teraźniejszej intelektualnej działalności.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Informatyka. (red.) Maciej Pękala, Wojciech Z. Chmielowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 121-129.