Cywilizacyjne konteksty współczesnego kryzysu edukacyjnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"1. „Wioska globalna” {global village) M. McLuhana zmieniła się nie do poznania od czasu, gdy nazwę i obraz wprowadził - kilkadziesiąt lat temu - do literatury naukowej i języka mass mediów ten kanadyjski uczony i futurolog. Upatrywał on, jak wiemy, głównych przyczyn procesu przyśpieszonego scalania i unifikowania świata współczesnego w gwałtownym wzroście przepływu informacji i treści kulturowych, przepływie dokonującym się dzięki telewizji, radiu, telefonowi i filmowi. Tymczasem przez „wioskę globalną” od dziesiątków już lat opanowały także inne ważne, w wielu przypadkach nawet ważniejsze „przepływy”, bardziej lub mniej wnikliwie i wielostronne opisywane w literaturze poświęconej procesom globalizacyjnym. Wymieńmy choćby np. przepływ środków finansowych i kapitału, inwestycji przemysłowych i handlowych, komunikacji i transportu, wpływów politycznych i gospodarczych, kontroli i zabezpieczeń militarnych, a nadto także idei i wartości, modeli i stylów życia, standardów zachowań i konsumpcji. Główną rolę odgrywa tu kultura euroamerykańska (monokultura)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 2, s. 59-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska