Narkotyczne leki przeciwbólowe – mechanizm działania, zastosowanie terapeutyczne i ich działania niepożądane

Abstrakt
Ból jest przykrym doznaniem uczuciowym związanym z możliwością uszkodzenia tkanek. W celu walki z bólem o średnim i silnym działaniu skuteczne są w szczególności opioidowe leki przeciwbólowe. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje postępowanie przeciwbólowe według zasad drabiny analgetycznej. Ten sposób umożliwia ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej. Opioidy oprócz dobrego działania terapeutycznego mogą również wywołać szereg działań niepożądanych.
Pain is an unpleasant emotional sensation associated with tissue injury. In the treatment of medium and powerful pain are effective opioid analgesics. The World Health Organization recommends the proceedings according to the rules analgesic ladder. This method allows set the optimal therapeutic dose. Opioids can also cause a number of side effects.
Opis
Praca zawiera opis zastosowania leków opioidowych w leczeniu bólu. Informacje zamieszczone w pracy dotyczą charakterystyki bólu, strategii lego leczenia przy użyciu środków farmakologicznych oraz opis najczęściej stosowanych leków opioidowych
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska