Wpływ prawa wspólnotowego na kształtowanie się standardów ochrony konsumenta w prawie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jednym z celów Wspólnoty Europejskiej określonych w prawie pierwotnym jest podwyższanie poziomu ochrony konsumenta. Nie powinno to dziwić, bo chodzi tu przecież o interesy największej grupy społecznej w zjednoczonej Europie - 450 milionów konsumentów. Zadania Wspólnoty Europejskiej w zakresie polityki konsumenckiej formułowane są w ogólnych programach przyjmowanych co cztery lata. Mają one szeroki zakres i wykraczają poza zasadnicze kompetencje Wspólnoty."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 31-39.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska