Nowa architektura w uzdrowiskach Zatoki Biskajskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Nowe idee w kształtowaniu uzdrowisk w XXI wieku określają jako znaczącą rolę kultury i sztuki, stąd szczególne zainteresowanie projektantów kreowaniem przestrzeni w tym kontekście – przestrzeni pięknej i dla piękna. Możliwość zrealizowania niebanalnego obiektu w warunkach uzdrowiska była wyzwaniem i o nią od zawsze ubiegali się najlepsi architekci, kreując w ten sposób symbole miejscowości w każdej epoce. Również uzdrowiska kantabryjskie i baskijskie w XXI wieku wkroczyły w nową epokę z wyjątkową w wyrazie i indywidualnym kształcie architekturą. Artykuł prezentuje ostatnie realizacje promujące szeroko pojętą sztukę nowoczesną w Santander i San Sebastián. Szczegółowo jest prezentowane Centrum Botin, zrealizowany przez Renzo Piano ośrodek kultury i sztuki w Santander oraz Kursaal – Pałac Kongresowy i Audytorium projektu Rafaela Moneo w San Sebastián. Tak oryginalne, o odmiennej estetyce, materiałach budowlanych i zasadzie funkcjonowania dzieła wyznaczyły otwarcie nowej epoki w rozwoju i urządzeniu miejscowości, stąd prezentacje tych realizacji poprzedza krótkie dotknięcie historii rozwoju tych miast i przypomnienie najbardziej znaczących miejsc i obiektów we wskazanych uzdrowiskach.
New ideas in shaping twenty-first century resorts place high importance on culture and art. Hence the special interest of designers in creating space in this context – the space which is beautiful, and which serves beauty. The possibility of completing an original project in a spa resort has always been a challenge, and the best architects have applied for such commissions, thus creating emblematic local buildings in their respective epochs. Also the Cantabrian and Basque spa resorts have entered a new, twenty-first-century era with unique and expressive ar- chitecture. The paper presents recent projects, which promote broadly understood modern art in Santander and in San Sebastián. The Botin Centre, a venue for culture and arts in Santander designed by Renzo Piano, and the Kursaal Congress Centre and Auditorium designed by Rafael Moneo in San Sebastián, are presented in detail. These most original buildings, differing in aes- thetics, building materials, and functioning principles, have marked the opening of a new era in the development and facilities of resort towns. Hence the presentation of the new projects is ine of the historical development of these cities, and a reminder of their landmarks and most significant facilities.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 2, s. 109-121.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska