Rodzina z czworonogiem. Wybrane przejawy relacji człowiek–pies

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Dogs for millennia operate alongside humans. The presence of these animals, by its universality, usually does not raise research vigilance. Meanwhile, the relationship human–dog could provide an additional resource supporting various forms and areas of human existence. However, to make this possible in a benefi cial manner to all concerned parties, it is worth to analyze already existing phenomenons. Especially those related to the functioning of the family.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 3, s. 125-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska