Umowa powiernictwa w prawie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The aim of the article is to show the problems of trust. Article explains the concept of „trusteeship”, presents its genesis and the entities and institutions associated with it. It also shows the types of activities and so-called trust „Fiduciary reservation”. This article contains a discussion on the types of.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 1, s. 69-85.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska