Aspekty psychologiczne ciężkich urazów termicznych w pediatrii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wsparcie psychologiczne ofiar urazów termicznych, a także ich rodzin ma ogromny wpływ na funkcjonowanie poparzonego dziecka. Jest ono niezbędne aby pomóc dziecku walczyć z bólem i dostosować się do nowych warunków życia, a także aby pomóc rodzicom w opanowaniu poczucia winy i strachu o przyszłość . Samopoczucie i odbiór sytuacji przez rodziców wpływa na to jak z tak traumatyczną sytuacją jaką jest oparzenie radzi sobie dziecko. Przeprowadzone badania wykazały, że wsparcie psychologiczne jest albo pomijane albo udzielane przez osoby niewykwalifikowane w tym celu.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska