Implikacje oraz wyzwania rozpadu państw dla stosunków międzynarodowych. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie wpływu rozpadu państw dla nowego wymiaru stosunków międzynarodowych w XXI w. Zagadnienie powyższe ma ogromne znaczenie teoretyczne i praktyczne i stanowi zarazem poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa, stabilności oraz współpracy międzynarodowej w aspekcie globalnym i regionalnym. Ze względu na ograniczone ramy opracowania przedmiotem analizy będą przede wszystkim: - ogólne przesłanki zagrożeń rozpadu współczesnych państw, - typologia i charakter państw upadłych, - implikacje i wyzwania międzynarodowe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 263-271.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska