Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 3

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Trzeci trzeci tom monografii poświęcony problematyce gospodarowania przestrzenią wskazuje na różnorodność tematów związanych z tą problematyką i różne zakresy opracowań. Wykorzystanie wielokierunkowych analiz prowadzących do pogłębienia podjętych tematów, zawartych w prezentowanej monografii, wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin wiedzy, postawy twórczej w zamierzeniach, odpowiedzialności w formułowaniu wniosków, elastyczności w zarządzaniu i precyzji wykonawczej. Opracowanie otwiera praca poświęcona zmianom demograficznym zachodzącym w megamieście Osaka. Reprezentuje ono centrum regionu gospodarczego o nazwie Hanshin, które pod względem demograficznego i gospodarczego potencjału należy do ścisłej czołówki tego typu miejskich formacji osadniczych na świecie. Zauważono, że w bezpośredniej bliskości Osaki znajduje się największa liczba miast, natomiast wraz z oddalaniem się od centrum ich liczba maleje."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska