A US Army Officer – Commission, Service, and Professional Development: The Way Ahead for the Polish Armed Forces

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ścieżki rozwoju zawodowego kandydatów na oficerów w Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych USA (ang. US Army), a także sposobów pełnienia służby w ramach US Army. Autor poddał analizie możliwości doskonalenia zawodowego podczas kursów oraz studiów zawodowych. W podsumowaniu zdefiniowano szereg słabych punktów w systemie rekrutacji i edukacji wojskowej w Polsce i zarekomendowano rozwiązania możliwe do wprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP.
The goal of this paper is to analyze the current personnel structure of the US Army and to describe recruitment options for candidates interested to serve in the US Army as officers. The author portrays the possible service options for officers in the US Army and depicts the educational process required by the US Army for officers to get further promotions. In conclusion, the author defines weaknesses in the recruitment system and formulates possible recommendations for the Polish Armed Forces.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3, s. 115-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska