Umiędzynarodowienie Jerozolimy i jej miejsc świętych w iatach 1945-1950

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jerozolima, jedno z najstarszych miast świata, wzbudzało olbrzymie emocje w historii i wzbudza je dzisiaj, jest nadal kluczem do pokoju w jednym z najtrudniejszych do rozwiązania konfliktów na świecie. Sir William Fitzgerald pisał: „W całej historii świata nie ma słów, które tak głęboko dotykają ludzkich emocji. Świątynia Salomona i jej istniejąca do dzisiaj Ściana Zachodnia (Ściana Płaczu), Golgota - scena ukrzyżowania, meczet Al-Aksa i Kopuła Skały, te cztery miejsca stanowią uznane sanktuaria trzech wielkich religii i wszystkie cztery usytuowane są w murach Jerozolimy”1. Jerozolima pełni centralną rolę w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, dodatkowo jest uznawana za duchową i świecką stolicę dwóch narodów - Żydów i Palestyńczyków."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 2, s. 31-44.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska