Urząd woźnego sądowego w XIX wieku na ziemiach polskich w postępowaniu hipotecznym w świetle akt hipotecznych brzezińskich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Funkcjonujący w szlacheckiej Polsce woźny sądowy był przedmiotem gruntownych monograficznych studiów, w których rozważano miejsce urzędu w strukturze sądownictwa szlacheckiego oraz funkcje przez tego urzędnika realizowaną. W ich świetle okazało się, że był to urzędnik o ogromnym znaczeniu, obciążony rozlicznymi ważnymi dla sprawnego przebiegu procesu zadaniami i odgrywający znaczącą rolę nie tylko w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Takiego zainteresowania nie budziły już losy tego urzędnika po upadku Rzeczypospolitej. Czy warto próbować tę lukę wypełnić?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2011, T. XIV, s. 173-181.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska