Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dekret z 21 grudnia 1945 r. upoważnił ministra skarbu do wypuszczenia w 1946 r., w drodze publicznej subskrypcji, w ewnętrznej, premiowej pożyczki państwowej w obligacjach na okaziciela pod nazwą „Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r” [dalej: PPOK]. Była ona formą kredytu państwowego, który miał służyć na pokrycie nadzwyczajnych wydatków inwestycyjnych związanych z odbudową kraju ze zniszczeń wojennych. Ustawa z 20 września 1946 r. o planowaniu inwestycji oraz o planie sfinansowania inwestycji na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r. przewidywała, że przeznaczone na ten cel środki finansowe Skarbu Państwa zostaną uzyskane m. in. z wpływów PPOK."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2009, T. XII, s. 287-307.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska