Ochrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnych

dc.contributor.authorBudzyń, Piotr
dc.date.accessioned2018-08-31T10:37:26Z
dc.date.available2018-08-31T10:37:26Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł omawia uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim ochrony informacji niejawnych w Polsce, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Autor interpretując polskie akty prawne ukazuje najważniejsze czynniki oraz rozwiązania techniczno-organizacyjne zabezpieczenia treści chronionych. Z uwagi na rangę tematu, za punkt wyjścia przyjęto przesłanki wolności informacyjnej zawarte w ustawie zasadniczej, czynniki opisane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r., czy ustawie o ochronie informacji niejawnej i licznych rozporządzeniach oraz w rozdziale związanym z tą problematyką, w Kodeksie Karnym. Autor podkreśla ważność dostępu do informacji, jako składową strategicznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji państwa.
dc.description.abstractThe thesis analyzes the conditions of information safety/security with the special emphasis on classified information protection in Poland, taking into consideration both civilian and military spheres. The Author presents the interpretation of respective legal acts thereby emphasizing crucial factors, technical-organizational solutions to the protection of classified contents/information. Considering the importance of the subject matter, the Author begins by discussing the freedom of information premises included in the constitution, then moving to factors included in the National Security Strategy, the protection of classified information act and numerous regulations as well as reformatory/ remedial character of the issues in question as presented in the respective chapter of the penal code. The Author emphasizes the importance of information access as a thread of strategic conditions of the functioning of state organization.
dc.description.abstractВ статье рассмотрены условия информационной безопасности, прежде всего, связан- ные с защитой гражданской и военной секретной информации в Польше. Автор ин- терпретируя польские правовые акты, указывает наиболее весомые факторы и тех- ническо-организационные решения по защите секретной информации. Имея ввиду важность тематики, в качестве отправной точки, рассмотрено правовые решения связанные со свободой информации, содержащиеся в Основном законе, факторы, описанные в «Стратегии национальной безопасности Республики Польша» от 2014 года, в «Законе о защите секретной информации», во многочисленных распоряже- ний, а также во главе Уголовного кодекса, рассматривающей этот вопрос. Автор под- черкивает важность доступа к информации – как компоненту стратегических условий функционирования организации государства.
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 3, s. 13-26.pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20375
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinformacja
dc.subjectochrona
dc.subjectakty prawne
dc.subjectinformacja niejawna
dc.subjectbezpieczeństwo informacji
dc.subjectinformation
dc.subjectprotection
dc.subjectlegal acts
dc.subjectclassified information
dc.subjectinformation safety/security
dc.subjectинформация
dc.subjectбезопасность
dc.subjectправовые акты
dc.subjectсекретная информа-ция
dc.subjectинформационная безопасность
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleOchrona informacji niejawnych w świetle krajowych aktów prawnychpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
BUDZYN_Ochrona_informacji_niejawnych_w_swietle_krajowych_aktow_prawnych_2015.pdf
Rozmiar:
207.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: