ZSSR a polska polityka Międzymorza lat 1939-1943

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Od czasu zakończenia II wojny światowej działania polityczne ZSSR w sferze stosunków międzynarodowych są przedmiotem studiów polskich historyków, politologów i publicystów. Od końca 1989 r., a na pewno już od chwili upadku Związku Sowieckiego, zainteresowanie to przybiera na sile i w coraz większym stopniu obejmuje mało znane przejawy obecności Moskwy w polityce międzynarodowej. Jest to skutek podejmowanych w Polsce, a do 1989 r. prowadzonych na Uchodźstwie badań z perspektywy ofiar imperium; W ostatnich latach do analizy przynaglają próby reaktywacji imperium rosyjskiego przeprowadzane przez dwóch pierwszych prezydentów Rosji - Borysa Jelcyna i Władimira Putina."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 59-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska