Zaburzenia integracji sensorycznej oraz ich oddziaływanie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – W oparciu o teorię i praktykę pedagogiczną

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Harmonijny i prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jest wynikiem dojrzewania centralnego układu nerwowego, narządów zmysłowych, oraz ich wzajemnej integracji i stymulacji. W jego rezultacie przedszkolak dysponuje odpowiednią sprawnością zarówno w zakresie motoryki dużej i małej jak i komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Osiąga poziom stabilności emocjonalnej, potrafi nawiązywać więzi społeczne, panuje nad zdolnością koncentracji i uczenia się."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska