Intercyza między dawnymi a nowymi czasy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Partykularyzm oraz stanowy charakter prawa już od średniowiecza znajdowały odzwierciedlenie w funkcjonowaniu na ziemiach polskich równolegle różnych małżeńskich ustrojów majątkowych. Stosunki majątkowe między małżonkami należącymi do stanu szlacheckiego poddane były co do zasady rządowi posagowemu. Mieszczanie, w zależności od przyjętego systemu prawnego, podlegali wspólności majątkowej ogólnej, czyli obejmującej całe mienie małżonków (prawo chełmińskie) albo rozdzielności majątkowej (prawo magdeburskie i średzkie). Wspólności majątkowej poddane były również małżeńskie prawa i obowiązki majątkowe większości chłopów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 47-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska