Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym jako odmiana sankcji norm prawa publicznego a standardy prawne Rady Europy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Tematem niniejszego artykułu jest problematyka administracyjno-prawna i teoretyczno-prawna wybranych instytucji nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym, jako odmiany sankcji norm prawa publicznego (rozstrzygnięć nadzorczych - stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia i ich kontroli w postępowaniu przed sądem administracyjnym), w kontekście niektórych standardów prawnych Rady Europy (tj. rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy: R (91) 1 o sankcjach administracyjnych i Rec (2004) 20 o kontroli sądowej aktów administracyjnych)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2006, nr 1, s. 93-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska