Młodzież ukraińska w Polsce. Problemy integracji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
2451-0858
eISSN
1643-8299
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorki w swoim artykule opisują sytuację młodzieży ukraińskiej, która po przyjeździe do Polski podejmuje naukę w polskich szkołach średnich. Jak wyglądają ich pierwsze dni w Polsce? Jak wypada konfrontacja wyobrażeń na temat Polski z rzeczywistością? Na co narzekają? Co im się w Polsce podoba? Na jakie problemy związane z obecnością młodych Ukraińców wskazują ich polscy opiekunowie – wychowawcy w jednej z krakowskich placówek edukacyjnych? Jak te problemy są rozwiązywane? Co należałoby zrobić, aby poprawić sytuację młodych Ukraińców w Polsce, którzy, kończąc tu szkoły średnie, za chwilę staną się studentami polskich uczelni? To tylko kilka z wielu pytań, na które starają się odpowiedzieć, analizując wyniki swoich badań zrealizowanych na terenie jednej z placówek opiekuńczych (internatu szkolnego) w Krakowie.
In this article the authors are describing the situation of Ukrainian youth who come to Poland and start their education in Polish high schools. What do the first days of their stay in Poland look like? Do their expectations about Poland meet the reality? What do they complain about? What do they like about Poland? What problems are highlighted by their Polish teachers from one of Cracow educational institutions? How are these problems addressed? What should be done to improve the situation of young Ukrainians who, after graduating from Polish high schools, will soon be admitted into Polish universities? Those are only some of the questions that the authors are trying to answer by analysing the results of the study conducted in one of the boarding schools in Cracow.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2018, nr 4, s. 85-102.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska