Kształcenie akademickie a intelektualny rozwój młodzieży studenckiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Stopień wykorzystania zgromadzonej aktualnie psychologicznej wiedzy na temat cech osobowości wyróżniających młodzież studencką uznaje się we współczesnej dydaktyce za niesatysfakcjonujący. Poprawę tego niekorzystnego stanu rzeczy należy poczytywać za pilne i ważkie wyzwanie stojące przed reprezentantami wymienionej dyscypliny wiedzy. Jest ono przynajmniej z dwóch względów ich najważniejszym zadaniem. Po pierwsze, ilość psychologicznych informacji, pomijanych w pracach z zakresu dydaktyki, dotyczących interesującego nas poziomu kształcenia, szybko i systematycznie rośnie. Po drugie, przedmiot pomijanej wiedzy stanowią zjawiska rozwoju. Proces edukacji w zasadzie sprowadza się bowiem do ich intencyjnej optymalizacji- także na etapie kształcenia akademickiego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 15-26.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska