Organizacja Narodów Zjednoczonych w zmieniającym się świecie. Konieczność reformy i podjęcia nowych wyzwań

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Debata na temat konieczności dostosowania ONZ do zmieniających się zagrożeń i wyzwań ma wiele źródeł. Zapoczątkował ją w 1997 r. Sekretarz Generalny propozycjami restrukturyzacji. W czasie szczytu milenijnego w 2000 r. zastanawiano się nad całościowym dostosowaniem Organizacji do potrzeb XXI wieku. Do nasilenia tej dyskusji przyczynił się szok po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 r., a swoje apogeum osiągnęła ona po interwencji amerykańskiej w Iraku. Interwencja ta obnażyła wszystkie słabości i niezdolność do działania systemu bezpieczeństwa zbiorowego i Rady Bezpieczeństwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 1, s. 111-133.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska