Arnold Gehlen w obronie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
(...) "Arnold Gehlen (1904-1976) należy - obok Maxa Schelera i Helmutha Plessnera - do trójcy klasyków antropologii filozoficznej. Myśliciele ci, czerpiąc ze wspólnego źródła (dorobku Johanna Gottfrieda Herdera), stworzyli ową dziedzinę, kojarzoną nieodparcie z filozofią niemiecką. Nie znaczy to, że ich poglądy nie były zróżnicowane." (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 43-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska