The Oxford movement and the doctrines of the Episcopal church

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From introduction: "To understand adequately the character of the Oxford Movement (Tractarianism) and its perception of the American Church, we need first to look back to the chan¬ges to the Church and State structure advanced by the English Reformation. Even though it was an enduring political tendency in medieval England to minimize the power of the pope over the rulers, it was Henry VIII (1509–1547) who first announced the full independence of the Crown and the English Church from the bishop of Rome."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 2, s. 85-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska