Turecki nacjonalizm — Historia i współczesność

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Ideologiczna podstawa funkcjonowania Republiki Turcji nieodmiennie łączy się z kemalizmem. Jest to termin używany najpierw przez zachodnich autorów, później w języku tureckim odnoszony do pojęcia ataturkizmu (tur. Atatürkçülük). Trafną definicję pojęcia przedstawia Christian Rumpf. Według niego kemalizm oznacza „pogląd na państwo założyciela nowoczesnej Turcji, Mustafy Kemala Atatürka, ideę zakładającą próbę zerwania z historycznymi tradycjami imperium osmańskiego i opierającą się na syntezie wartości i porządku europejsko-zachodniego kręgu kulturowego oraz na nowo odkrytego na przełomie wieków turkizmu”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1, s. 36-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska