Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego przełomu XX i XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wyjątkowy charakter amerykańskiego społeczeństwa sprawia, że skupia ono szczególną uwagę socjologów, antropologów, ekonomistów, politologów oraz innych badaczy, zainteresowanych nie tylko tematyką amerykańską, ale i społeczną. Wynika to z co najmniej kilku powodów. Pierwszy, najbardziej wyrazisty, to wielkość społeczeństwa amerykańskiego, które licząc ponad 280 milionów obywateli, należy do grona największych na świecie i jednocześnie najbardziej zróżnicowanych pod kątem składu rasowo-etnicznego. Mnogość grup etnicznych, rasowych i wyznaniowych sprawia, że próby określenia charakteru i natury tego społeczeństwa, podejmowane od wielu lat, nie przynoszą jednolitej koncepcji w pełni wyjaśniającej funkcjonowanie amerykańskiego społeczeństwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 1, s. 161-174.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska