Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From introduction: "In every country, the quality and structure of land relations result from a long-term development of the society. Individual legal institutions originate and exist under certain historical conditions. The transformation process in the Slovak republic has begun after 1989 and involves wide restructuring activities not only in the economy, but also legislation, civil service, finances and social security administration."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 123-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska