Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę-z rosyjskiej perspektywy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The author in the article represents some Russians opinions on the war. He presents, how Russia used its knowledge and experience to conduct unconventional military operations. The author’s another objective was to raise awareness of the necessity for the recognition and research on military concepts which originate and develop in the Russian Federation. Key words: Ukraine, hybrid war, turmoil war (myatezhevoyna), asimetric war, conflict, crisis, Russian doctrine
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 2 s. 25-38.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska