II wojna światowa i nowy ład światowy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W dziejach stosunków międzynarodowych półwiecze zamykające się datami 1939– –1989 miało znaczenie przełomowe. Pod wieloma względami zamknęło ono całą dotychczasową epokę nowożytnych stosunków międzynarodowych i stworzyło świat, w którym żyć będą następne pokolenia. Warto więc zastanowić się nad tym, jakie właściwości II wojny światowej czynią ją tak ważną cezurą w historii politycznej. W dalszych rozważaniach skupię uwagę na trzech zagadnieniach. Pierwszym jest charakter tej wojny, tak bardzo różnej od wojen wcześniejszych pod względem techniki wojennej, a jeszcze bardziej celów przyświecających wojującym stronom. Drugim są zmiany, które wojna ta spowodowała w strukturze stosunków międzynarodowych – zarówno takich, które w pięćdziesiąt lat po jej wybuchu odeszły w niepowrotną przeszłość, jak i takich, które są nadal obecne w polityce światowej i pozostaną w mocy przez wiele następnych dziesięcioleci. Trzecie zagadnienie to rozważenia na temat wpływu II wojny światowej na myśl polityczną i prawną. Na koniec warto też zastanowić się, jak II wojna światowa wpłynęła na położenie Polski."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 182-194.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska