Organizacja administracji skarbowej w zaborze rosyjskim w latach 1869-1915

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zbiurokratyzowane państwo rosyjskie, by zrealizować swoje liczne zadania, działało za pośrednictwem odpowiednich organów administracji państwowej, która, stosownie do charakteru zadań i wykonywanych czynności, dzieliła się na różne gałęzie (np. skarbową). Każda z gałęzi składała się z kolei z odpowiednich działów, przykładowo administracja skarbowa dzieliła się na administrację podatków bezpośrednich i pośrednich. Dzięki temu poszczególne organy miały ściśle określone zadania, odpowiadające zakresowi ich kompetencji. Czynności wchodzące w zakres działania poszczególnych organów wykonywane były przez nie zgodnie z ustawami. Aby zbadać określoną gałąź administracji publicznej, należy poznać jej organizację i zakres działania, czyli kompetencje, oraz wiedzieć, jakimi przepisami kierowały się poszczególne jej organy przy wykonywaniu swoich zadań."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 111-130.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska