Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) instrumentem realizacji zadań publicznych w Polsce i w innych krajach UE

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Do jednych z większych ciężarów spoczywających na władzach publicznych należą zadania z zakresu prowadzenia inwestycji publicznych i zapewnienia usług publicznych. W szczególności należy do nich budowa i utrzymanie infrastruktury techniczno-ekonomicznej i społecznej. Inwestycje te mogą mieć różną wielkość (począwszy od przedszkola, a kończąc na porcie), jednakże z zasady stanowią istotne obciążenie dla budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W dłuższej perspektywie znaczna część z nich winna przynieść szereg korzyści zewnętrznych, które podniosą efektywność działalności podmiotów gospodarczych, poprzez m.in. rozszerzanie rynków, pobudzanie procesów inwestycyjnych i spadek kosztów. Wśród środków realizacji polityki inwestycyjnej można wyróżnić środki administracyjnoprawne, zaś jednym z tych środków jest partnerstwo publicznoprywatne (dalej zwane PPP)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 147-160.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska