Operacja Krym Anno Domini 2014

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor w artykule próbuje odpowiedzieć na niektóre pytania związane z anektowaniem przez Federację Rosyjską Krymu. Pokazać, jak Rosja wykorzystała swoją wiedzę i doświadczenia w prowadzeniu nieklasycznych operacji wojskowych. Uzasadnić, że w praktyce zastosowała koncepcję miatieżewojny pułkownika Jewgienija Messnera. Celem autora było również zwrócenie uwagi na konieczność doceniania i badania koncepcji wojskowych powstających i rozwijanych w Federacji Rosyjskiej, a nie tylko USA i czy innych krajach NATO.
In the article the author attempts to answer some questions related to the annexation of Crimea by the Russian Federation. He presents how Russia used its knowledge and experience to conduct unconventional military operations. He justifies that Russia employed the myatezhevoyna concept put forward by Colonel Evgeny Messner. The author's another objective was to raise awareness of the necessity for the recognition and research on military concepts which originate and develop not only in the USA or other NATO member countries, but also in the Russian Federation.
Автор статьи пытается ответить на некоторые вопросы, связанные с аннексией Российской Федерацией Крыма. Указывает, как Россия использовала свои знания и опыт ведения нетрадиционных военных операций. Обосновывает, что Россия на практике применила концепцию мятежевойны полковника Евгения Мессне- ра. Целью статьи является также обратить внимание на необходимость тщательного исследования военных концепций возникающих и развиваемых в Российской Федерации, а не только в Соединенных Штатах или других странах НАТО.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 3, s. 13-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska