Ewolucja wzoru postawy obywatelskiej w myśli amerykańskich neokonserwatystów na przełomie lat 60. i 70.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Artykuł ma na celu przedstawienie, w jaki sposób w Stanach Zjednoczonych wzrost radykalizmu w latach 60. w połączeniu z niezdolnością administracji demokratycznej do rozwiązania kryzysu społeczno-politycznego oraz przywrócenia „prawa i porządku” doprowadził do zwiększenia w społeczeństwie’ amerykańskim nastrojów konserwatywnych i narodzin neokonserwatyzmu. Spróbujmy na wstępie krótko zdefiniować, czym jest neokonserwatyzm tak często przywoływany współcześnie w prasie i telewizji, jednak niezrozumiały i trudny do jednoznacznego określenia dla przeciętnego odbiorcy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 119-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska