Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 (XIV), 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 2: Kontrowersje wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej)

Abstrakt
Ze wstępu: W 2017 r. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (KSM) – serii europejskiej ukazują się po raz 12. Tematyka 12. tomu koncentruje się na przedstawieniu niezwykle ważnego oraz aktualnego zagadnienia – „Przesłanki i następstwa kryzysu funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku”. W części 1 z czerwca 2017 podjęto problem: „Zagrożenia, wyzwania i przyszłość polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w dobie kryzysu”. Natomiast część 2 koncentruje się wokół „Kontrowersji wokół rozwoju wewnętrznego i współpracy międzynarodowej UE”.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska