Depozytariusz umowy międzynarodowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W tytule niniejszego artykułu Autor użył słowa „umowa” na oznaczenie deponowanych dokumentów, podczas gdy w treści artykułu pojawia się konsekwentnie nazwa „traktat”. A zatem czy w przypadku pozostawiania u depozytariusza oryginalnego dokumentu poświadczającego, że dane państwa lub inne podmioty prawa międzynarodowego publicznego związały się jakimś aktem prawnym ten akt prawny jest umową czy traktatem? Praktyka państw oraz prawo międzynarodowe publiczne i w końcu doktryna nie jest w tej sprawie jednoznaczna. Jest to jedna z nazw stosowana na oznaczenie porozumienia pomiędzy państwami lub innymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego. Nie wydaje się, aby któremuś z jakiegoś powodu przypisywano pierwszeństwo lub rezerwowano nieformalnie dla jakiejś konkretnej sytuacji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 3, s. 139-153.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska