Postęp społeczny a komunikacyjna teoria racjonalności Jurgena Habermasa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Idea postępu społecznego wydaje się kluczowa dla zrozumienia istoty oraz swoistości kultury europejskiej; można ją nawet uznać za jej cechę konstytutywną czy wręcz dystynktywną. W filozofii Immanuela Kanta postęp zostaje uznany za niezbędną hipotezę rozumu, która staje się rodzajem cechy dystynktywnej człowieka jako istoty moralnej oraz rozumnej i jednocześnie. Historia rodzaju ludzkiego jest dla Kanta rozwojem substancji etycznej w dziejach, choć to nie człowiek jest siłą napędową tego procesu1. Postęp nie może zależeć wyłącznie od człowieka, gdyż ten daleki jest od moralnej doskonałości; jego mechanizm musi tkwić w dziejowej konieczności, w „zamiarze natury”. To natura, podobnie jak Heglowska chytrość rozumu, wykorzystuje ludzkie potrzeby oraz skłonności, czyniąc z nich siły sprawcze postępu. Ostatecznie zatem to sprzeczność w świecie ludzkich interesów stanowi mechanizm postępu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 2, s. 149-166.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska