Konstrukcja matki, która „wychowuje sama” w niemieckim ustawodawstwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
A mother who raises on her own is not a family life phenomenon, which is not limited to the present time only and is not a product of welfare state as well. Against this background the author analyzes four German statute texts referring to various life situations of mothers raising their children on their own. The article also attempts to answer whether the status of a single mother is constituted by legal norms.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 3, s. 67-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska