Udar mózgu: dylematy diagnostyczno - terapeutyczne w pracy ratownika medycznego

Abstrakt
Udar mózgu jest jednym z najczęstszych nagłych stanów neurologicznych. Od personelu zespołów ratownictwa medycznego wymaga się obszernej wiedzy na ten temat. Podczas codziennych dyżurów możemy się spotkać z różnymi problemami diagnostycznymi i terapeutycznymi.
Stroke is one of the most urgent neurological conditions. From the staff of medical rescue teams require extensive knowledge on the subject. During the everyday work we can meet various problems with diagnostics and treatment.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska