Nauka - Sztuka - Edukacja: opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-266-7
eISBN
Wydawca
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. zoo – Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: Projekt przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego miał na celu stworzenie nowej sieci współpracy w dziedzinie edukacji dzieci zdolnych plastycznie z klas 1–3 szkoły podstawo-wej. Współpraca ta podjęta została z podmiotami zagranicznymi z trzech państw, takimi jak Univerza na Primorskem (Słowenia), Uniwersytet Katolicki w Ružomberku (Słowacja) i Liceum przy Donieckim Uniwersytecie Narodowym (Ukraina). Partnerem polskim było Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. Główne założenie tej współpracy polegało na opracowaniu Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie prze-znaczonego dla nauczycieli klas 1–3 oraz studentów i wykładowców uczelni wyższych na kierunkach pedagogicznych. (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska