Nicolas Sarkozy – Charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Celem artykułu jest próba analizy na przykładzie polityki Nicolasa Sarkozy’ego, na ile populistyczne zachowania i gesty oraz retoryka polityczna, są narzędziem utrzymania władzy oraz pozyskania poparcia społecznego. Sarkozy zgłaszając swoją kandydaturę 30 listopada 2006 r. do wyborów prezydenckich, jasno powiedział, że chce zmiany Francji, francuskiej polityki europejskiej i zagranicznej, ograniczenia rosnącego bezrobocia, inflacji i przywilejów socjalnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 1 s. 153-170.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska