My point of view...

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
2380-0550
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"The technology has advanced to computers that allow much more reliable processing and storage of the data."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2020, nr 1, s. 29.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska