Employers' Liability - from Physical to Psychiatric Illnesses

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
From Introduction: "This text proposes to treat an important development which has taken place in the United Kingdom in recent years in the field of the employer’s common law duty of care. It is proposed to analyse briefly the well established concept of the employer’s common law duty of care towards his employees which, until recently, applied generally only to physical injuries and illnesses. The development of this concept in recent years into the psychiatric field is a welcome step forward and shows how labour law has progressed and is progressing in the 21st century."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 49-57.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska