Transatlantyckie partnerstwo Unii Europejskiej i USA (TTIP) w kontekście efektów dobrobytowych Polski na wspólnym rynku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper focuses on analysis of structural competitiveness of Polish trade with USA in face of the negotiation of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between EU and US. Process is discussed in the context of wealth-effect of international trade as well as overregional international integration. Appart from analytical debate, this paper attempts to determine challenges and chances for Polish foreign trade with US and with EU countries as well as the economy in a view of modern-factor-imports from US. Introduction off ers an insight into determinants and data of Polish intra-industry trade.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 2 s. 99-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska