Koncepcja zjednoczenia Europy w polskiej myśli politycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Koncepcje integracyjne i federalistyczne stanowią nieodłączny element polskiej myśli politycznej. Wśród luminarzy polskiej doktryny politycznej spotkać można wielu myślicieli tworzących koncepcje integracji Europy w imię najczęściej porządku, ładu między narodami i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Co prawda samo pojęcie Europa pojawiło się w piśmiennictwie już za czasów Karola Wielkiego, zaś spopularyzowane zostało przez Erazma z Rotterdamu, to pewna rola w jego upowszechnieniu przypada także i Polakom."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 7-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska