Z genezy pojęcia obywatelstwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Idea obywatelstwa kształtowała się jako autonomiczna sfera aktywności ludzkiej równolegle z rozwojem polis i polityki. Trudno jest określić pierwotne znaczenie terminu polis - przyjmuje się, iż początkowo oznaczała terytorium - miasto, miejsce ufortyfikowane, gród. Miasto w znaczeniu miejsca zamieszkania określano także słowem asty. Wolnych mieszkańców miast określano politai lub astoi - „ludzie z miasta”, aktywnych w działaniach publicznych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 21-29.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska