Odpowiedzialność organu przed sądem administracyjnym wedle różnorodności ról organu w tym postępowaniu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Na wstępie na użytek moich dalszych rozważań postaram się określić samo pojęcie organu administracji przed sądem administracyjnym. Przepisy procedury sądowo- administracyjnej nie zamieszczają definicji legalnej organu administracji publicznej, a definicji legalnej z k.p.a. nie można tutaj bezpośrednio przenieść. Organ administracji publicznej jest wzmiankowany w art. 32 p.p.s.a. jako jedna ze stron procesu. Wobec tego, że ustawodawca nie zamieścił legalnej definicji organu na potrzeby procedury sądowo-administracyjnej, przyjmuje się, że jest nim każdy podmiot wykonujący administrację publiczną w zakresie podlegającym wedle ustaw (na czele z p.p.s.a.) kontroli sądowo-administracyjnej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 95-104.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska