Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (20), 2017