Chrześcijaństwo, modernizacja i państwo w dawnym Kongu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dawne Kongo stanowi ciekawy przypadek afrykańskiego państwa, którego elity polityczne pod koniec XV w. były otwarte na przyjęcie chrześcijaństwa – wtedy to do wybrzeża kongijskiego przypłynęli Portugalczycy. Państwo to było jednym z nielicznych wyjątków w dziejach Afryki okresu przedkolonialnego. Chrześcijaństwo stało się religią większej części elity politycznej Konga i to mimo częstych napięć, a nawet konfliktów, do jakich dochodziło między Portugalczykami a Kongiem, szczególnie po 1575 r., kiedy powstała portugalska kolonia w Luandzie przy południowej granicy Konga. W 1491 r. władca Nzinga a Nkuwu1 (zm. 1506) przyjął dobrowolnie chrześcijaństwo, również i późniejsi władcy pozostawali chrześcijańscy z własnej woli, podobnie jak znaczna część elit politycznych. Portugalczycy nie dysponowali w okresie przedkolonialnym odpowiednimi środkami militarnymi, by móc siłą narzucić swoją religię, nie mieli nawet takich zamiarów. Dochodziło oczywiście czasami do konfliktów, jednak realne zagrożenie militarne ze strony portugalskiej nigdy nie było poważne."
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 1, s. 193-202.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska