Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Strategicznym imperatywem rosnącej aktywności Chin w regionie Oceanu Indyjskiego jest potrzeba ochrony interesów narodowych, związanych głównie z bezpieczeństwem ekonomicznym (zdobywaniem nowych możliwości biznesowych) oraz bezpieczeństwem energetycznym (zabezpieczeniem morskich szlaków transportowych). Utrwalenie obecności/pozycji Chin na wodach Oceanu Indyjskiego będzie sprzyjać zarówno przejmowaniu przez nie większej odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa w regionie, jak i realizacji przedsięwzięć w ramach inicjatywy Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku.
China’s strategic imperative in the Indian Ocean region refl ects its need for protection of national interests, mainly in the fi eld of economic security (expanding business opportunities abroad) and energy security (sea lines of communication security). Long-term presence of China in the Indian Ocean region will not only increase its responsibility for security issues across the region but is also associated with the implementation of projects under the initiative of the 21st Century Maritime Silk Route Economic Belt.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 3, s. 127-141.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska