Teaching reading to advanced foreign language learners

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Tematem artykułu jest sprawność czytania, która jest ważnym elementem kompetencji obcojęzycznej. Przedstawiono dwa podejścia stosowane w badaniach empirycznych dotyczących czytania: perspektywę psycholingwistyczną i socjolingwistyczną, wraz z wybranymi modelami teoretycznymi stosowanymi w każdej z perspektyw. Omówione zostały także różne rodzaje czytania, które mogą być celem nauczania języka obcego w warunkach szkolnych, takie jak: czytanie,,globalne’’ i czytanie,,lokalne’’ oraz czytanie wybiórcze tekstu i czytanie,,dokładne”, polegające na bardziej wnikliwej analizie tekstu. W dyskusji podkreślono rolę czytania krytycznego, które zdaniem autora artykułu powinno być głównym celem w nauczaniu uczniów o zaawansowanym poziomie kompetencji językowej. Przedstawiono zarówno przesłanki teoretyczne tego rodzaju czytania, jak i przykłady ćwiczeń, które mogą być stosowane w pracy dydaktycznej.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 3, s. 61-70.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska